Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie w powiązaniu z dydaktyką przedmiotów na danych etapach edukacyjnych. W trakcie studiów kształtowane będą pożądane kompetencje nauczycieli, aby w ciekawy sposób inspirowali uczniów do poznawania siebie i otaczającego ich świata oraz stwarzali warunki do przygotowania się do życia, dojrzałości, ponoszenia odpowiedzialności i współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Ogloszenie dodano: 2018-10-28 15:32:30
cena: 4000 pln
Osoba do kontaktu:
Telefon kontaktowy: 724464000
adres e-mail: europabiz.pl@gmail.com
Oferta wyswietlana 56 razy
 

Projekt i wykonanie: regulamin | mapa strony | kontakt